• Jasper Thoolen
  • Opleider bij gaaf.education
  • Werkt bij Lassus Tandartsen in Oisterwijk

“De open sfeer is van absolute meerwaarde”

jasper-thoolen

Waarom ben jij opleider van gaaf.education?

“Ik vind het heel leuk om de kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan te delen met collega’s. Niet alleen datgene wat ik tijdens mijn eigen opleiding tot gaaf.care-tandarts heb opgedaan, maar óók wat ik van andere nascholing en cursussen heb opgestoken. Bovendien leer ik op mijn beurt ook weer heel veel van de input van andere cursisten. Daar wordt iedereen alleen maar beter van.”

Welke meerwaarde heeft gaaf.education voor jou?

“Dat zit ‘m mijns inziens vooral in de mentaliteit van de cursisten en aangesloten tandartsen. Onderling is er een heel open sfeer, waarin iedereen zich kwetsbaar op durft te stellen en openstaat voor de visie van anderen. Heel waardevol vind ik dat!”